Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag

Stiftelsen for rekruttering til restaurant - og matfag ønsker å gi støtte til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag.

Bilde

Foto: Tom Hansen

 

Stiftelsen består av følgende bidragsytere: ASKO Norge AS, NHO Reiseliv, Bama Storkjøkken, Sportex og Scandic Hotels AS. Formålet er å rekruttere flere til restaurant-og matfag.

Norge trenger faglærte kokker og servitører - har du en god ide for å få flere til å velge kokke- og servitøryrket, søk Stiftelsen.

Norge trenger faglærte kokker og servitører -og derfor er det viktig å se etter muligheter, sette i gang lokale tiltak, få flere unge til å velge restaurant- og matfag som studieretning.

 

Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag deler ut økonomisk støtte og ønsker søkere til disse midlene. Har du en god ide, så ønsker vi at du søker innen 1. mars eller 1. oktober for å få realisert din idé! Søknader eller spørsmål sendes fortløpende til stiftelsen@askoservering.no

 

Slik skal midlene brukes

Midlene vil for eksempel kunne fordeles til rådgivere på ungdomsskoletrinnet, elever i ungdomsskolen, gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), samt instanser med eierskap til aktuelle skoler/skoleplasser på kommune- eller fylkesnivå.

 

Eksempler på aktiviteter det kan søkes om støtte til:

  • Ulike tiltak som fremmer yrkesområdene, og som er med på å skape større kunnskap og forståelse for innholdet i fagene. Det legges vekt på rekrutteringstiltak som treffer ungdomsskoleelever.
  • Frikjøp av dedikerte unge kokker med høy «status» blant ungdom, som kan bidra til å fremme faget
  • Deltakelse på ulike yrkes- og/eller utdanningsmesser.
  • Tiltak som utvikler gode kokketalenter, der elever fra ungdomsskolen kan delta.

Disse kan søke om midler

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke midler av stiftelsen. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til. Stiftelsen kan bevilge opp til 50 prosent av prosjektets totale budsjett.

 

Eksempler på kostnader som normalt ikke dekkes av Stiftelsen: Lønns- og administrasjonskostnader. Turer og utflukter for lærlinger. Interne kurs eller arrangementer for lærlinger.

 

En god søknad er en søknad som bærer preg av et gjennomarbeidet konsept, rekrutteringstiltak som helst er i tråd med rådene som kommer frem i denne rapporten, samt at flere aktører samarbeider. Et budsjett må være på plass, det kan være enkelt oppsett, men må vise inntekter og utgifter som rekrtutteringsarbeidet fører med seg. Budsjettdelen ønskes "limt" inn i selve søknadsskjemaet.

 

  • Stiftelsen kan bevilge opp til 50 prosent av prosjektets totale budsjett.
  • Merk at stiftelsen ikke dekker lønnskostnader eller administrasjonskostnader.

 

Gjør om søknaden til PDF format og send til stiftelsen@askoservering.no merket Søknad Stiftelsen RM.

 

Stiftelsen ønsker å synliggjøres i de prosjekter der dette er naturlig. Vi ber om at dere benytter dere av et av følgende bilder på trykksaker, i film eller på rollups og lignende når rekrutteringsprosjektet realiseres.

 

Last ned bildefil:

Logo gjennomsiktig 500 pixler

Logo høyoppløst gjennomsiktig

 

Om utbetaling av midler

Styret, ved kasserer, skal utbetale 75 % av bevilgede midler senest fire uker etter at søker har fått innvilget søknad.  Resterende beløp får søker overført til seg ved godkjent evalueringsrapport som gjennomføring av tiltak som søknaden omfatter. Evalueringsrapport, som beskriver hvordan midlene er benyttet, skal leveres innen 6 måneder etter utbetalte midler. 

 

Merk at vi ønsker både skriftlig og visuell rapportering. Styret velger ut enkelte prosjekter for deling videre på denne nettsiden, slik at andre kan finne inspirasjon og tips til rekrutteringsverktøy som virker.

 

Dersom du vil lage en liten filmsnutt (1-2 minutter), så blir vi ekstra glade. Dette egner seg for deling på sosiale medier.

 

Her er forslag til gratis verkøty for å lage korte filmsnutter:

 

Stiftelsen forutsetter at alle rapporter egner seg for deling, slik at vi kan sørge for erfaringsdeling og sikre enda bedre rekrutteringsprosjekter over hele Norge.

 

 

Søknadsskjema finner du her

Rapportmal finner du her

 

 

Her finner du en oversikt over hvem som tidligere har fått utdelt midler

 

Styret i stiftelsen

Styret består av representanter for stiftelsens bidragsytere ved oppstart. Styremedlemmer dekker alle roller i styret, også sekretær. Styret er formell beslutningstaker og avgjør tildelinger av midler i henhold til innkomne søknader.

 

  • - Styreleder Tore Trangmyr, ASKO ØST AS
  • - Styrets sekretær Henrik Hamborg, NHO Reiseliv
  • - Styrets kasserer Morten Malting, Scandic Hotels AS
  • - Styremedlem Lene Alexandersen, Bama Storkjøkken

 

ASKO Servering har laget og stilt nettsider til rådighet for stiftelsen, derfor ligger vår logo nederst på siden

 

+
Bilde

Logo stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag (Foto: )
Bilde
Logo stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag (Foto: )